Algemene gegevens
Kamer van Koophandel Utrecht 53770501
BTW-nummer: NL177111719B01

Vestigingsadres:
Schaverijstraat 10
3534 AS Utrecht
Nederland

Telefoonnummer: 030 243 15 18

Auteursrechten en copyrights
Alle gebruikte afbeeldingen zijn, voor zover dit kon worden achterhaald, afkomstig uit het publieke domein, tenzij anders aangegeven. Indien er toch bezwaren zijn tegen een mogelijk onrechtmatig gebruik, neem dan contact met ons op onder overlegging van eigendomsbewijs.

Vormgeving gebaseerd op het thema Hamilton van Anders Norén.